Kontakt

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Tel. 0-42 22 53 100
Fax 0-42 22 53 105

dezaftan@aflofarm.pl